سماور ۷ لیتری

سماور ۲۰۰۰ گازی طرح زغالی

سماور ۲۰۰۰ گازی طرح زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۷۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۷…

سماور ۲۰۰۰ گازی

سماور ۲۰۰۰ گازی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۷۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۷ لیتر اتصال…
فهرست