سماور ۶ لیتری

سماور ممتاز گازی طرح زغالی

سماور ممتاز گازی طرح زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۷۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۶…

سماور ۲۰۱۷ گازی طرح زغالی

سماور ۲۰۱۷ گازی طرح زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۷۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۶…

سماور ممتاز گازی

سماور ممتاز گازی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۷۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۶ لیتر اتصال…

سماور ۲۰۱۷ گازی

سماور ۲۰۱۷ گازی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۷۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۶ لیتر اتصال…

سماور ممتاز زغالی

سماور ممتاز زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۷۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۷ لیتر اتصال…

سماور ۲۰۱۷ زغالی

سماور ۲۰۱۷ زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۷۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۶ لیتر اتصال…
فهرست