سماور ۱۵ لیتری

سماور ۲۰۱۶ گازی طرح زغالی

سماور ۲۰۱۶ گازی طرح زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۱۵…

سماور ۲۰۱۶ گازی

سماور ۲۰۱۶ گازی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۱۵ لیتر اتصال…

سماور ۲۰۱۶ زغالی

سماور ۲۰۱۶ زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۱۵ لیتر اتصال…
فهرست