سماور ۱۲ لیتری

سماور نمره ۲۶ گازی طرح زغالی

سماور نمره ۲۶ گازی طرح زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی :…

سماور نمره ۲۶ گازی

سماور نمره ۲۶ گازی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۱۲ لیتر…

سماور نمره ۲۶ زغالی

سماور نمره ۲۶ زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۷۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۷ لیتر…
فهرست