سماور اکبربرادان

سماور ۲۰۱۴ گازی طرح زغالی

سماور ۲۰۱۴ گازی طرح زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۸…
فهرست