سماور زغالی مدل 2000

محصولات

محصولات اکبر برادران

سماور زغالی مدل 2000

مواد مصرفی : ورق برنجی

نوع آبکاری : - 

نوع سوخت : زغال چوب

حجم مخزن : 5 لیتر

ارتفاع : 45/5 سانتی متر

title