سماور زغالی مدل 2003

محصولات

محصولات اکبر برادران

سماور زغالی مدل 2003

مواد مصرفی : ورق برنجی

نوع آبکاری : - 

نوع سوخت : زغال چوب

حجم مخزن : 6 لیتر

ارتفاع : 44/5 سانتی متر

title