سماور نفتی مدل 2001

محصولات

محصولات اکبر برادران

سماور نفتی مدل 2001

مواد مصرفی : ورق برنجی

نوع آبکاری : نیکل - کروم

نوع سوخت : نفتی

حجم مخزن : 6 لیتر

ارتفاع : 49.5 سانتی متر

متوسط

حجم مخزن : 4.5 لیتر

ارتفاع : 47 سانتی متر

title