سماور نفتی مدل 10

محصولات

محصولات اکبر برادران

سماور نفتی مدل 10

مواد مصرفی : ورق برنجی

نوع آبکاری : نیکل - کروم

نوع سوخت : نفتی

حجم مخزن : 7/5 لیتر

ارتفاع : 52 سانتی متر

title