سماور نفتی مدل 2003

محصولات

محصولات اکبر برادران

سماور نفتی مدل 2003

مواد مصرفی : ورق برنجی

نوع آبکاری : نیکل - کروم

نوع سوخت : نفتی

حجم مخزن : 6 لیتر

ارتفاع : 50 سانتی متر

title