سماور برقی مدل 2002

محصولات

محصولات اکبر برادران

سماور برقی مدل 2002

مواد مصرفی : ورق برنجی

نوع آبکاری : نیکل - کروم

نوع سوخت : برق شهری

حجم مخزن : 7/1 لیتر

ارتفاع : 43 سانتی متر

title