سماور گازی مدل 2002

محصولات

محصولات اکبر برادران

سماور گازی مدل 2002

مواد مصرفی : ورق برنجی

نوع آبکاری : نیکل - کروم

نوع سوخت : گاز

حجم مخزن : 6 لیتر

ارتفاع پایه استیل: 48/5 سانتی متر

ارتفاع پایه زغالی : 50/4 سانتی متر

title