سماور گازی مدل 2003

محصولات

محصولات اکبر برادران

سماور گازی مدل 2003

مواد مصرفی : ورق برنجی

نوع آبکاری : نیکل - کروم

نوع سوخت : گاز

حجم مخزن : 6 لیتر

ارتفاع : 44/5 سانتی متر

title